Welke regels zijn er voor het verhuren van een woning?

Er komt ontzettend veel kijken bij het verhuren van een kamer, studio of appartement. De rijksoverheid heeft verschillende regels vastgelegd die zowel de verhuurders als huurders helpen bij de verhuur van hun woning. Zo zijn er regels wat betreft het bepalen en verhogen van de huurprijs, het huurcontract, het onderhoud van de woning en het betalen van belasting over de inkomsten uit verhuur. Zie hieronder een opsomming van regels voor het verhuren van een kamer of wanneer je een gedeelte van de woning verhuurd.

Regels rondom de huurprijs van een woning

  • De prijs voor de kamer is een optelsom van de kale huurprijs en de servicekosten. Servicekosten zijn bijvoorbeeld kosten voor water en energie. De maximale kale huurprijs bepaal je aan de hand van het puntensysteem. Via de volgende artikelen kun je meer lezen over de regels voor het bepalen van de huurprijs en het verhogen van de huurprijs
  • Je moet jouw huurder 1 servicekostenoverzicht per kalenderjaar geven, binnen 6 maanden na het verstrijken van dat jaar. Je kan het voorschotbedrag voor de servicekosten pas verhogen als je jouw huurder het overzicht hebt gegeven. En als dit overzicht aanleiding geeft tot een verhoging.
  • Vanaf 1 januari 2012 betaal je als verhuurder de afvalstoffenheffing voor de kamer(s) die je verhuurt. Voor die tijd werd een van de huurders hiervoor aangeslagen. Je mag de afvalstoffenheffing wel doorberekenen aan de kamerbewoners.
  • Wanneer je een kamer opnieuw verhuurt, dan mag je de huurprijs optrekken tot het bedrag dat volgens het puntentotaal van die kamer de maximale kale huurprijs is.
  • Als je de huur van een lopend huurcontract wilt verhogen, moet je dit minimaal 2 maanden vooraf schriftelijk laten weten aan de huurder.

Huurcontract bij het verhuren van je woning

Heb je een huurder gevonden en gekozen? Nu is het belangrijk dat alle regels goed worden vastgelegd in het huurcontract ofwel de huurovereenkomst. Hoewel het niet verplicht is een schriftelijk huurcontract op te stellen, raden we dit wel altijd aan. Zo kan je altijd bewijzen wat er is afgesproken met de huurder. In het artikel over het huurcontract kun je alles vinden wat je in de huurovereenkomst dient op te nemen.

Onderhoud bij verhuren van je woning

Je bent verplicht om de woonruimte in goede staat van onderhoud aan de huurder aan te bieden. Ook moet je noodzakelijke reparaties uitvoeren. Uitzondering hierop zijn kleine reparaties, zoals een slot repareren of een lamp vervangen. Hiervoor is de huurder zelf verantwoordelijk. Inbouwapparatuur hoort bij de woning zelf en de reparatie en het onderhoud hiervan is voor rekening van de verhuurder. Wanneer de verhuurder een reparatie wenst uit te voeren dient de huurder toegang tot de woning te geven.

Uiteraard dienen de huurders zelf de reparaties te verzorgen van schade die ze zelf veroorzaken. Via deze tabel kan je zien welke reparaties en kosten voor rekening van de verhuurder en huurder zijn.

Is er sprake van achterstallig onderhoud? De huurder dient dit dan eerst aan de verhuurder te melden. In dit artikel lees je wat huurders kunnen doen als het onderhoud niet tijdig uitgevoerd is.

Conflict met de huurder

  • Als je een conflict hebt met jouw huurder over het wel of niet verholpen zijn van ernstige onderhoudsproblemen, de hoogte van de huurprijs of de servicekosten, kan je de Huurcommissie om een uitspraak vragen.
  • Bij wanprestatie van de huurder kan je naar de rechter stappen om het huurcontract te laten ontbinden. Dat kan als de huurder een betalingsachterstand heeft, overlast veroorzaakt of anderszins niet aan zijn verplichtingen voldoet. Voordat de rechter de overeenkomst ontbindt kan hij de huurder maximaal 1 maand de tijd geven om aan zijn verplichtingen te voldoen. Bepalingen in een huurcontract die de huur bij wanprestatie van de huurder ontbonden verklaren zonder tussenkomst van de rechter, zijn ongeldig.
  • Ook kan je de huur opzeggen omdat de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt. Hierbij moet je je houden aan een minimale opzeggingstermijn van 3 maanden. Voor ieder jaar dat het huurcontract loopt, tel je 1 maand bij de opzeggingstermijn op, tot een maximum van 3 extra maanden.

Privacy bij het verhuren van je woning

Je moet de privacy van de huurder respecteren. Je mag de kamer niet zelf gebruiken of betreden zonder toestemming van de huurder. De huurder mag de gehuurde woonruimte afsluiten.

Inschrijving gemeente

Kamernet attendeert huurders en verhuurders op de wettelijke verplichting om ingeschreven te zijn in de basisregistratie personen. Sinds 6 januari 2014 gelden strengere eisen voor inschrijving op een woonadres. Het bij de gemeente opgegeven woonadres en het adres waar men echt woont, moet overeenkomen. De gemeente controleert het aanbod van woonruimte op de onderstaande kenmerken. Overtredingen kunnen met een bestuurlijke boete worden bestraft. Meer lezen over de regels omtrent het inschrijven kun je vinden in het volgende support item.

Regels bij het verhuren van een woning

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk ook de volgende artikelen om meer te weten te komen over regels rondom het verhuren van je woning of een deel van je woning.