Het verhuren van een woning: wat zijn de regels?

Het verhuren van een woning: wat zijn de regels?

Er komt veel kijken bij het verhuren van een kamer, studio of appartement in Nederland. Er zijn verschillende regels vastgesteld voor het verhuren van een woning. Zo zijn er regels wat betreft het bepalen en het verhogen van de huurprijs, het opstellen van een huurcontract, het onderhoud van de woning en het betalen van belasting over de inkomsten uit de verhuur. Zie hieronder een opsomming van regels voor het verhuren van een kamer of een woning in Nederland.

1. Vraag niet meer huur dan is toegestaan

De prijs voor de kamer is een optelsom van de kale huurprijs en de servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen. Hier vallen dan ook de kosten voor gas, water en elektriciteit onder. De maximale kale huurprijs bepaal je aan de hand van het puntensysteem. Het puntensysteem geldt alleen voor sociale-huurwoningen en kamers. Huurwoningen in de vrije sector zijn van het puntensysteem uitgesloten. Met de huurprijscheck van de Huurcommissie kan een huurder een schatting maken van zijn of haar maximale huurprijs. In het artikel over het bepalen van de huurprijs kan je meer lezen over deze regels. Lees ook meer over het verhogen van de huurprijs.

Je moet jouw huurder 1 servicekostenoverzicht per kalenderjaar geven, binnen 6 maanden na het verstrijken van dat jaar. Je kan het voorschotbedrag voor de servicekosten pas verhogen als je jouw huurder het overzicht hebt gegeven. En als dit overzicht aanleiding geeft tot een verhoging.

Vanaf 1 januari 2012 betaal je als verhuurder de afvalstoffenheffing voor de kamer(s) die je verhuurt. Wel mag je de afvalstoffenheffing doorberekenen aan de kamerbewoners.

Je kan als verhuurder de huurprijs van de woning niet zomaar verhogen. Hier zijn regels aan verbonden. Lees in dit artikel over het verhogen van de huurprijs alles over mogelijkheden.

2. Zorg ervoor dat het huurcontract aan de wettelijke eisen voldoet

Heb je een huurder gevonden en gekozen? Nu is het belangrijk dat alle regels goed worden vastgelegd in het huurcontract ofwel de huurovereenkomst. Hoewel het niet verplicht is een schriftelijk huurcontract op te stellen, raden we dit wel altijd aan. Zo kan je altijd bewijzen wat er is afgesproken met de huurder. In het artikel over het opstellen van het huurcontract kun je alles vinden over wat je in de huurovereenkomst dient op te nemen.

3. Zorg ervoor dat de woning in goede staat van onderhoud is

Als verhuurder ben je verplicht om de woonruimte in goede staat van onderhoud aan de huurder aan te bieden. Ook moet je noodzakelijke reparaties uitvoeren. Kleine reparaties, zoals het repareren van een slot of het vervangen van een lamp, vallen niet onder de taken van de verhuurder. Hiervoor is de huurder zelf verantwoordelijk. Een volledig overzicht van welke vormen van onderhoud de huurder zelf moet uitvoeren vind je in het Besluit kleine herstellingen.

Al het overige onderhoud aan de woning dient de verhuurder te betalen. Denk bijvoorbeeld aan de onderhoud van de Cv-installatie of het repareren van lekkages aan het dak. Inbouwapparatuur hoort bij de woning zelf en de reparatie en het onderhoud hiervan is ook voor rekening van de verhuurder. Wanneer je als verhuurder een reparatie wenst uit te voeren dient de huurder toegang tot de woning te geven. Is er sprake van achterstallig onderhoud? Dan dient de huurder dit eerst te melden aan de verhuurder.  Uiteraard is de huurder zelf verantwoordelijk voor schade die ze zelf veroorzaken. Via deze tabel kan je zien welke reparaties en kosten voor rekening van de verhuurder en huurder zijn.

Wil jij, als onderdeel van het onderhoud, de woning verbeteren? Bijvoorbeeld door enkel glas te vervangen met dubbel glas. Dan is het mogelijk om de huurprijs te verhogen, echter zijn ook hier bepaalde regels aan verbonden en kan dit alleen in overleg met de huurder.

4. Onderneem zo snel mogelijk actie bij conflict met een huurder

Als je een conflict hebt met jouw huurder over het wel of niet verholpen zijn van ernstige onderhoudsproblemen, de hoogte van de huurprijs of de servicekosten, kan je de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Hoe dat proces in zijn werk gaat lees je in ons artikel over de Huurcommissie

Mocht je op een gegeven moment de huur willen opzeggen dan zijn daar enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet je de huur schriftelijk aan elke huurder opzeggen. Je kan de huur alleen opzeggen met een wettelijke reden voor opzegging. Ook wordt de opzegtermijn langer naarmate de huurder langer in de woning heeft gewoond.

Ook kan je de huur opzeggen omdat de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt. Hierbij moet je je houden aan een minimale opzeggingstermijn van 3 maanden. Voor ieder jaar dat het huurcontract loopt, tel je 1 maand bij de opzeggingstermijn op, tot een maximum van 3 extra maanden.

5. Respecteer de privacy van de huurder van jouw woning

Je moet de privacy van de huurder respecteren. Je mag de kamer niet zelf gebruiken of betreden zonder toestemming van de huurder. De huurder mag de gehuurde woonruimte afsluiten. Wel kan het zo zijn dat het noodzakelijk is dat je als verhuurder de woning met regelmaat inspecteert. Je moet in dat geval wel aantonen waarom dit nodig is. Kan je dat niet, dan hoeft de huurder niet aan een dergelijke inspectie mee te werken.

6. Inschrijving in de BRP is vereist bij (ver)huren

Kamernet attendeert huurders en verhuurders op de wettelijke verplichting om ingeschreven te zijn in de basisregistratie personen. Sinds 6 januari 2014 gelden strengere eisen voor inschrijving op een woonadres. Het bij de gemeente opgegeven woonadres en het adres waar men echt woont, moet overeenkomen. De gemeente controleert het aanbod van woonruimte op de onderstaande kenmerken. Overtredingen kunnen met een bestuurlijke boete worden bestraft. Meer lezen over de regels omtrent het inschrijven kun je vinden in het volgende artikel: 'Alles over inschrijven bij de gemeente'.

support item

Gerelateerde informatie

Kamernet heeft getracht de regels omtrent het verhuren van een woning voor je samen te vatten. Dit betreft geen advies en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij twijfel raden wij je aan om een deskundige te raadplegen.