Dit is alles wat je moet weten over de huurcommissie en huurteams

H et is natuurlijk niet prettig, maar het kan altijd voorkomen dat je een geschil hebt met de huurder of verhuurder van een woonruimte. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een plotse verhoging van de huurprijs of een ingreep waarmee je hebt niet eens bent. In gevallen zoals deze kun je terecht bij de Huurcommissie. Los hiervan kun je je ook eerst wenden tot het Huurteam in de stad waar je woont. Wat deze instanties voor je kunnen doen en wat het verschil is tussen deze instanties lees je hieronder.

Wat is de huurcommissie?

Bij een geschil met je huurder of huisbaas dat bijvoorbeeld gaat over de huurprijs, kun je terecht bij de Huurcommissie. Door het inschakelen van de huurcommissie kun je als aan bepaalde voorwaarden is voldaan bewerkstelligen dat je de wettelijke huurprijs gaat betalen voor je woning in plaats van een te hoge huurprijs. Door het inschakelen van de Huurcommissie kun je bijvoorbeeld ook bekijken of de verhuurder al eens eerder een geschil op deze wijze heeft moeten oplossen. Zo weet je meteen meer over de verhuurder, dit is ook handig om vooraf te bekijken.

Voor welke onderwerpen kan je bij de Huurcommissie terecht?

Zowel huurders als verhuurders kunnen ieder individueel een procedure starten bij de Huurcommissie. Dit doe je door het indienen van een verzoekschrift. Op de site van de Huurcommissie vind je het volledige overzicht van de verzoekschriften die huurders en verhuurders kunnen indienen. De meest voorkomende verzoekschriften van huurders zijn:

  • De kale huurprijs is hoger dan volgens het wettelijk puntensysteem is toegestaan. Kamernet geeft graag meer informatie en tips over het bepalen van de huurprijs volgens de puntentelling.
  • Je hebt een geschil over de huurprijs bij een nieuw contract
  • Als je het oneens bent met een huurverhoging na een woningverbetering
  • Je wilt een tijdelijke huurverlaging aanvragen omdat de verhuurder de woning/kamer niet of onvoldoende heeft hersteld, in het geval van onderhoudsgebreken.
  • Je bent het oneens met de jaarafrekening van de servicekosten

Hoe verloopt de procedure?

De procedure bij de Huurcommissie wordt ingeleid door een verzoekschrift. Je kunt het verzoekschrift downloaden op de site van de Huurcommissie en online invullen. Na het invullen van bijvoorbeeld een bezwaarschrift voor huurverhoging wordt er van je gevraagd een bedrag van €25 te betalen. Verhuurders betalen een hoger bedrag (€300). Dit bedrag krijg je terug als je in het gelijk wordt gesteld.

Hierna komt iemand langs van de Huurcommissie om de woning/kamer te bekijken en met beide partijen te praten, om vervolgens een intake rapport op te maken. De Huurcommissie kan hierbij bemiddeling aanbieden. Biedt bemiddeling geen uitkomst, dan doet de Huurcommissie uitspraak in een formele procedure. De uitspraak in deze procedure is bindend voor de huurder en verhuurder (bron: Huurcommissie).

Wat zijn huurteams?

Huurteams zijn bedoeld voor advies en vragen voor huurders en verhuurders, vooral in het geval met een geschil met de huurder of verhuurder. De hulp is in tegenstelling tot de huurcommissie gratis. Omdat de gemeente vaak de financiering verzorgt, is het bijna altijd een vereiste dat jouw woonruimte zich in dezelfde gemeente als het huurteam bevindt. In vrijwel elke studentenstad kun je een huurteam vinden. Indien je geen huurteam kunt vinden, kun je altijd terecht voor juridisch advies bij het Juridisch Loket of de studentenlijn van de LSVb.

Huurders komen vaak met vragen over huur bij het huurteam. Er wordt meestal eerst een afspraak gemaakt voor een inspectie van de woning. Naar aanleiding daarvan wordt rapport opgemaakt. Op basis hiervan zal het huurteam advies uitbrengen aan de huurder, die zal beslissen hoe verder te gaan.

Wanneer het huurteam inderdaad gebreken, te hoge huur of te hoge kosten heeft geconstateerd, zal het in naam van de huurder eerst een voorstel aan de verhuurder doen. Deze kan akkoord gaan of het voorstel weigeren. Meestal zal het huurteam na zo'n weigering (met toestemming van de huurder) een procedure bij de huurcommissie opstarten.