Bijstand en het verhuren van een woning

De wijze waarop je woont en met wie is van belang voor jouw eventuele recht op bijstand. In dit artikel kun je meer informatie vinden over het ontvangen van bijstand, de invloed van het huren of verhuren van een kamer, woonruimte of je eigen woning op de hoogte van je bijstand en voorwaarden die hier mee te maken hebben.

Kostendelersnorm

Sinds 1 januari 2015 geldt in Nederland de Participatiewet. Onderdeel van de Participatiewet is het invoeren van een zogenoemde kostendelersnorm. De kostendelersnorm betekent dat als je een woning deelt met meer volwassenen, jouw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in jouw woning wonen, hoe lager jouw bijstandsuitkering wordt. Je deelt dus als het ware de ontvangen bijstandsuitkeringen over alle bewoners. Dit is omdat je met meer volwassenen in jouw woning de woonkosten kan delen.

Een voorbeeld: heb je een huishouden met vier meetellende personen voor de kostendelersnorm, dan heeft elke persoon in dat huishouden recht op maximaal 40% van de gehuwdennorm. De gehuwdennorm is 100% van het netto minimumloon.

Wanneer is de kostendelersnorm niet van toepassing?

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Voor deze norm zijn uitgezonderd (bron: Rijksoverheid) :

  • Jongeren tot 21 jaar
  • Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Met andere woorden: jouw huisgenoot is geen kostendelende medebewoner als hij een huurcontract met jou heeft. Verderop in dit artikel bespreken wanneer er sprake is van een commerciële huur.
  • Studenten die een opleiding volgens waarbij ze recht hebben op (een vorm van) studiefinanciering

Kostendelersnorm en (kamer)verhuur

De kostendelersnorm geldt dus niet bij het verhuren van een deel van jouw woning tegen een normale (commerciële) prijs. De bijstand wordt dan niet verlaagd omdat je met deze huurder in één huis woont.

Het gaat hier om een volledig zakelijke relatie met als uitgangspunt dat de kosten niet op dezelfde manier worden gedeeld als met woningdelers die geen zakelijke relatie hebben. Deze uitzondering geldt dan ook niet wanneer je een kamer verhuurt aan bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad. In dat geval is de kostendelersnorm van toepassing. Wat een normale, commerciële prijs is wordt periodiek vastgesteld door jouw gemeente. Het is dus belangrijk om contact op te nemen met het gemeentekantoor van jouw gemeente om hier inlichtingen over te winnen.

Heeft de (kamer)verhuur dan helemaal geen gevolgen voor de bijstand?

Dat is helaas niet het geval. Bovenstaande betekent helaas niet dat de huurinkomsten niet meetellen bij je bijstandsuitkering. De huuropbrengst heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van je bijstandsuitkering. De huuropbrengsten worden gezien als inkomen. De Participatiewet bepaalt namelijk dat jouw bijstandsuitkering deels kan worden verlaagd met de inkomsten uit de (kamer)verhuur.

Ontvang je meer huur dan de vastgestelde basishuur uit de Wet op de huurtoeslag? Dan wordt de huuropbrengst die boven deze basishuur uitkomt gezien als inkomen. De overheid stelt jaarlijks de basishuur vast. Voor 2019 is deze bijvoorbeeld voor een meerpersoons huishouden €224,99 (bron: Woonbond). Check dus altijd goed wat de actuele basishuur is! Wij raden verder aan om bij vragen contact op te nemen met jouw eigen gemeente. Met de Participatiewet is de verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet bij de gemeenten komen te liggen.

Kamernet heeft getracht de regels omtrent Bijstand en het verhuren van een woning voor je samen te vatten. Dit betreft geen advies en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij twijfel raden wij je aan om een deskundige te raadplegen.

Bekijk ook de volgende onderwerpen wanneer je jouw woning gaat verhuren