Hoe bepaal je de huurprijs?

E r komt veel kijken bij het verhuren van een kamer, studio of appartement. Afhankelijk van de staat, grootte en ligging van de woning bepaal je de huurprijs. Het is hierbij van belang of het een onzelfstandige woning (kamer) of juist een zelfstandige woning (appartementen en vaak studios) betreft. De huurprijs kan grofweg in tweeën gesplitst worden: de kale huurprijs en bijkomende servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen.

Kale huurprijs en het puntensysteem

De kale huurprijs gaat uitsluitend over de huur zelf, zonder bijkomende kosten als gas en elektriciteit. Hoe bepaal je de maximale kale huurprijs die je mag vragen aan een huurder?

Er is een puntensysteem opgesteld door de Rijksoverheid waarbij er met behulp van een lijst met onderdelen een kale huurprijs bepaald kan worden. Dit is een handige tool waarmee je eenvoudig de kwaliteit en waarde van een huurwoning kan berekenen. Deze manier van het berekenen van de huurprijs wordt ook wel het woningwaarderingsstelsel genoemd.

Let op: het puntensysteem geldt niet altijd. Onder andere woningen in de vrije sector en vakantiehuisjes vallen niet onder het systeem. Bij woningen in de vrije sector bepalen de verhuurder en huurder zelf de huurprijs.

Alle voorzieningen worden meegeteld bij het bepalen van de huurprijs, zoals eigen ruimtes en gezamenlijke ruimtes. Denk hierbij aan buitenruimtes, een tuin, garage of berging of gemeenschappelijke woonkamer. In het puntensysteem komen ook minpunten voor waardoor de waarde van de woning daalt, zoals kleine ramen of veel trappen.

Uiteindelijk komt er een maximale huurprijs uit het puntensysteem Deze berekening kan je als verhuurder handhaven. De maximale huurprijs wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid. Met het puntensysteem weet de huurder ook waar hij/zij aan toe is en waar de huurprijs op is gebaseerd. Via de website van de Huurcommissie kan je meer informatie vinden over het puntensysteem.

Servicekosten

Naast de kale huurprijs betaalt een huurder vaak ook voor andere kosten. Veel verhuurders berekenen deze extra kosten door in een maandelijks bedrag wat bovenop de kale huurprijs komt. Vaak worden deze kosten onder de noemer van servicekosten opgenomen in het huurcontract. Wat zijn servicekosten eigenlijk, en wat valt er allemaal onder?

In het kort zijn servicekosten de kosten die de verhuurder mag doorberekenen aan huurders voor het leveren van bepaalde diensten en activiteiten (bron: Woonbond). Heeft de verhuurder bijvoorbeeld de gas-, water- en electriciteitskosten voorgeschoten of het trappenhuis schoongemaakt, dan kunnen de kosten voor het leveren van deze diensten bij de huurder in rekening worden gebracht.

Het staat de verhuurder niet vrij om willekeurige kosten door te berekenen. Het is wettelijk verplicht dat de kosten werkelijk door de verhuurder zijn gemaakt én bovendien redelijk zijn.

Vaak voorkomende servicekosten zijn:

  • Kosten voor water, gas en elektriciteits gebruik. Wanneer de woning van de nieuwe bewoner een eigen meter heeft dan vallen de kosten voor elektriciteit, gas en water onder de kosten voor nutsvoorzieningen. Worden de kosten voor verbruik van water, gas en elektriciteit zonder een eigen meter berekend, dan worden deze kosten wel onder servicekosten geschaard. In dat geval moeten de gemaakte totale kosten via een afgesproken verdeelsleutel verdeeld worden over alle bewoners
  • Kosten van de huismeester
  • Administratiekosten, deze mogen maximaal 5% van de totale servicekosten bedragen
  • Alle kosten van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden die voor rekening van de huurder komen. Wanneer dat het geval is lees je in dit artikel over regels voor het verhuren van een woning
  • Kosten voor water, verlichting en verwarming van eventuele gemeenschappelijke ruimtes

Als verhuurder dien je altijd je huurder(s) op de hoogte te houden van de extra kosten en de jaarafrekeningen voor de servicekosten en nutsvoorzieningen. Je kan dan aangeven op basis waarvan deze extra kosten zijn opgesteld en je komt dan zelf niet voor verrassingen te staan. Wanneer je de extra kosten wenst te wijzigen omdat de huurders toch meer verbruiken dan je maandelijks aan voorschot voldoet, dan kan je een voorstel doen om de maandelijkse extra kosten te verhogen.

Uit de jaarlijkse afrekening moet dan wel blijken dat de huidige servicekosten de voorschotkosten niet dekken. Je moet de wijziging dus in overleg met de huurder afstemmen. Wil je de servicekosten wijzigen die je voor huurders gezamenlijk levert? Dan moet minimaal 70% van de huurders instemmen met de nieuwe servicekosten.

Bekijk in dit artikel over extra kosten welke kosten wel of juist niet in rekening mogen worden gebracht bij de huurder.

Daarnaast geeft Kamernet je graag meer informatie over het verhogen van de huurprijs.

Een kamer, studio en appartement verhuren bij Kamernet

Wanneer je een kamer, studio of appartement op Kamernet plaatst kun je aangeven of de huurprijs inclusief of exclusief gas, water en elektriciteit is en je kan vermelden wat de eenmalige of maandelijkse extra kosten zijn. Plaats eenvoudig je woning op Kamernet om snel en eenvoudig een geschikte huurder te vinden.

Kamernet heeft getracht de regels omtrent het verhuren van een woning voor je samen te vatten. Dit betreft geen advies en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij twijfel raden wij je aan om een deskundige te raadplegen.