Welke regels zijn er wanneer ik mijn woning tijdelijk verhuur?

Tijdelijke verhuur kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kan iemand bijvoorbeeld drie maanden op reis gaan en daardoor zijn of haar appartement tijdelijk verhuren. Of een student gaat een halfjaar op exchange naar het buitenland waardoor zijn kamer wordt onderverhuurt. Deze tijdelijke verhuur kan soms lastig en ingewikkeld zijn. Wat zijn precies de regels bij het tijdelijk verhuren? Bestaat er bijvoorbeeld een maximale duur bij de tijdelijke verhuur? En mag je het huurcontract tussentijds opzeggen?

Maximale duur van de huurovereenkomst

woning te verhuren

Vanaf 1 juli 2016 zijn de mogelijkheden om tijdelijk een woning te verhuren uitgebreid. Het belangrijkste onderdeel van de nieuwe Wet doorstroming huurmarkt is de introductie van de huurovereenkomst voor korte tijd.

Een verhuurder van een zelfstandige (gehele) woning kan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen met een duur van maximaal 2 jaar. Een verhuurder van een onzelfstandige woning (kamer) kan ook een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan. De duur mag in dat geval maximaal 5 jaar zijn. Deze type verhuur is bijvoorbeeld ideaal bij het verhuren van je huis aan expats. Deze groep huurders is vaak voor een bepaalde tijd in Nederland. Het tijdelijk verhuren van je huis aan expats past hier perfect bij.

Wat moet er in het tijdelijk huurcontract staan?

voorbeeld van een huurovereenkomst

In het huurcontract moet de periode van verhuur en de einddatum van het contract opgenomen worden. De huurtermijn mag bij onzelfstandige woningen dus niet langer dan 2 jaar zijn en bij zelfstandige woningen niet langer dan 5 jaar. Belangrijk is ook om op te nemen dat de huurovereenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd van rechtswege (dat is: vanzelf) eindigt. In dit artikel hebben we enkele standaard huurcontracten voor tijdelijke verhuur op een rijtje gezet.

Wanneer eindigt het tijdelijke huurcontract?

Na afloop van de huurperiode eindigt de huurovereenkomst. Hiervoor is wel vereist dat de verhuurder niet eerder dan drie maanden maar uiterlijk één maand voordat de bepaalde tijd is verstreken, de huurder schriftelijk informeert over de dag waarop de huurperiode is verstreken. Voldoet de verhuurder niet aan deze meldingsplicht, dan wordt de huurovereenkomst na het verstrijken van de periode voor onbepaalde tijd verlengd en gaat de huurder volledige huurbescherming genieten. Het is dus van groot belang dat de verhuurder de huurder duidelijk, helder en vooral tijdig laat weten dat de huurovereenkomst niet wordt verlengd. Anders wordt de huurovereenkomst omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd, ook als de huurtermijn korter was dan 2 of 5 jaar.

Opzeggen van de huurovereenkomst

Kan de verhuurder tussentijds de huurovereenkomst opzeggen? Nee, dat kan niet. De verhuurder kan alleen de huur beëindigen op grond van het verlopen van de overeengekomen huurperiode. Dat gebeurt van rechtswege, dus zonder een voorafgaande handeling. Hetzelfde geldt echter niet voor de huurder. De huurder kan de huurovereenkomst tussentijds opzeggen met één maand opzegtermijn. Het opzeggen door de huurder kan al in de eerste of tweede maand, er is geen minimum aantal maanden.

Hoe zit het met de huurbescherming?

Bij het sluiten van een tijdelijke huurovereenkomst is er geen sprake van huurbescherming voor huurders. Sluit je dus een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd, dan eindigt de huur na deze termijn. De huur hoeft dus niet opgezegd te worden met een wettelijk geldende opzegregel. De huur eindigt automatisch bij afloop van het huurcontract.

Geldt er huurprijsbescherming bij tijdelijke verhuur?

p> Bij het tijdelijk huren van een woning geldt de reguliere huurprijsbescherming. Het puntenstelsel bepaalt de maximale hoogte van de huurprijs. De verhuurder mag, ook bij tijdelijke verhuur, jaarlijks een huurverhoging voorstellen. Wat precies de regels bij het verhogen van de huurprijs zijn lees je in dit artikel. Als huurder is het mogelijk om de huurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie. Dat blijkt in de praktijk soms lastig te werken. Klagen over de huurprijs verkleint de kans op een aansluitend huurcontract voor onbepaalde tijd. Het is daarom ook mogelijk uiterlijk zes maanden na afloop van het tijdelijk contract de huurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie. In dit artikel kan je meer informatie over de Huurcommissie lezen.

Belangrijk bij de tijdelijke verhuur van een woning

  1. Let goed op de termijnen. De tijdelijke huurovereenkomst van de woning mag niet langer duren dan twee jaar bij onzelfstandige woningen, en vijf jaar bij zelfstandige woningen.
  2. Let ook goed op de termijn van de meldingsplicht. Niet eerder dan drie maanden maar uiterlijk één maand voor het verstrijken van de tijdelijke huurovereenkomst dient de huurder schriftelijk geïnformeerd te worden over de beëindiging van de tijdelijke huurovereenkomst.
  3. Denk goed na over de lange termijn. Indien je na maximaal twee jaar soepel en eenvoudig afscheid wilt nemen van een huurder is de tijdelijke huurovereenkomst meer geschikt. Is het juist de bedoeling om een huurder voor lange termijn te binden? Dan is juist meer de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geschikt.

Kamernet heeft getracht de regels omtrent het verhuren van een woning voor je samen te vatten. Dit betreft geen advies en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij twijfel raden wij je aan om een deskundige te raadplegen.