Welke extra kosten zijn wel of niet toegestaan bovenop de huurprijs?

Bij verhuren zijn veel verschillende regels waarmee de verhuurder rekening moet houden. Zo zijn er ook regels die betrekking hebben op het rekenen van extra kosten bovenop de huurprijs. Er zijn verschillende soorten extra kosten, bijvoorbeeld sleutelgeld, overnamekosten en borg. Waar het logisch lijkt om deze kosten door te rekenen naar de huurder, is dat niet altijd toegestaan. Kamernet heeft een aantal extra kosten uiteengezet en inzichtelijk gemaakt of deze zijn toegestaan om door te rekenen aan de huurder.

1. Algemene extra kosten

Bij Kamernet is het mogelijk om aan te geven dat er extra kosten zijn, bovenop de huurprijs. Dit veld is enkel bedoeld voor wettelijk toegestane kosten, zoals een waarborgsom van maximaal drie keer de maandhuur of extra kosten voor gas, water en elektriciteit. Deze laatste soort extra kosten valt vaak onder de term servicekosten. Daaronder behoren onder andere internetkosten, schoonmaakkosten en voorschotkassen voor energiegebruik. Verder kan je als verhuurder ook kosten voor het gemeubileerd huren van een kamer of de kosten voor gemeentelijke heffingen in rekening brengen.

2. Sleutelgeld

Een veelgenoemde kostenpost is sleutelgeld. Met sleutelgeld wordt een vergoeding in ruil voor de sleutel van de woning bedoeld, de kosten worden gevraagd door de verhuurder aan de huurder. Sleutelgeld vragen is wettelijk niet toegestaan. Het levert de verhuurder een onredelijk voordeel op. Het vragen van sleutelgeld kan dan ook niet worden opgenomen in de huurovereenkomst. Heb je als huurder toch sleutelgeld betaald, dan kan je dit via de rechter terugvorderen. Je hebt hier wel een bewijs van afschrijving voor nodig.

3. Overnamekosten

De vorige verhuurder kan overnamekosten vragen voor bepaalde spullen die in de woning achterblijven (bron: Rijksoverheid). Het kan voorkomen dat je een ruimte verhuurd met (een deel van) de inboedel nog in het huis, zoals laminaat of zonweringen. In dat geval kun je vragen om een overnamevergoeding. Het gaat om de spullen die te verwijderen zijn uit de woning. Let wel, de huurder is juridisch gezien nooit verplicht om die spullen over te nemen. Is de nieuwe huurder niet bereid om de spullen over te nemen, dan moet de vorige huurder de spullen (alsnog) weghalen. Zijn voorzieningen vast aan de woning aangebracht en niet zonder schade te verwijderen? Bijvoorbeeld een ingebouwde kast? Dan maken deze voorzieningen deel uit van de gehuurde woning. Als huurder hoef je hier dus geen overnamekosten voor te betalen. De kosten hiervoor moeten namelijk worden doorberekend in de huurprijs.

4. Borg

Een ander woord voor borg is waarborgsom, dit woord kun je tegenkomen in het huurcontract. De waarborgsom is een bedrag dat door vrijwel alle verhuurders wordt gevraagd. De reden dat de som wordt gevraagd is om eventuele kosten te dekken bij wanbetaling van de huur, schade aan de woning of bij andere gebreken. Het vragen van een waarborgsom mag van de wet, behalve als het bedrag onredelijk hoog is (bron: Rijksoverheid). Wanneer een bedrag onredelijk is, is niet exact in de wet vastgelegd. Op basis van de geldende rechtspraak is een waarborgsom van maximaal 3 maanden kale huur nog redelijk. Het is dus toegestaan om een waarborgsom te vragen aan een nieuwe huurder. Aan het einde van de huurperiode krijgt de huurder de waarborgsom terug, indien er geen sprake is van schade of een huurachterstand.

Voor meer informatie over extra kosten adviseren we te kijken op de website van de Rijksoverheid:

  • Extra kosten (Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?)
  • Bemiddelingskosten (Moet ik bemiddelingskosten betalen voor de huur van een kamer of woning?)

Kamernet heeft getracht de regels omtrent het verhuren van een woning voor je samen te vatten. Dit betreft geen advies en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij twijfel raden wij je aan om een deskundige te raadplegen.